CentOS 7’de MariaDB Nasıl Kurulur?

Varsayılan CentOS depolarında sağlanan MariaDB sunucusunun sürüm 5.5’tür. Son sürümü olmasa da oldukça kararlı olduğu için bunu kullanarak devam edeceğiz.

Paket yönetim sistemimiz yum ile sistemimize MariaDB’yi dahil ediyoruz.

sudo yum install mariadb-server

Sistem başlangıcına ekliyoruz ve servisi çalıştırıyoruz.

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Çeşitli güvenlikle ilgili görevleri gerçekleştirecek mysql_secure_installation komut dosyasını çalıştırın.

root kullanıcı parolasını ayarlamanız, anonim kullanıcı hesaplarını kaldırmanız, yerel makineye root kullanıcı erişimini kısıtlamanız ve test veri tabanını kaldırmanız istenir.

CentOS 7 Üzerinde MariaDB 10.3’ü Yüklemek

MariaDB’nin başka bir sürümünü yüklemeniz gerekiyorsa, MariaDB depolarına gidin ve belirli bir MariaDB sürümü için bir depo dosyası oluşturun.

Sisteme repoyu /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo yoluna ekliyoruz.

# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2018-11-21 09:16 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

MariaDB sunucusunu ve istemci paketlerini, diğer CentOS paketi ile aynı yum paketini kullanarak yükleyin.

sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client

Yum, MariaDB GPG anahtarını eklemenizi isteyebilir. y diyerek ekleme işlemini tamamlayınız.

Retrieving key from https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
Importing GPG key 0x1BB943DB:
 Userid     : "MariaDB Package Signing Key <package-signing-key@mariadb.org>"
 Fingerprint: 1993 69e5 404b d5fc 7d2f e43b cbcb 082a 1bb9 43db
 From       : https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB

Sistem başlangıcına ekliyoruz ve servisi çalıştırıyoruz.

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Çeşitli güvenlikle ilgili görevleri gerçekleştirecek mysql_secure_installation komut dosyasını çalıştırın.

root kullanıcı parolasını ayarlamanız, anonim kullanıcı hesaplarını kaldırmanız, yerel makineye root kullanıcı erişimini kısıtlamanız ve test veri tabanını kaldırmanız istenir.

Veritabanına bağlanmak ve işlemlerinizi yapmak için ise aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Gerisi sizin SQL bilginize kalıyor.

mysql -u root -p

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın