CentOS 7’de Jenkins Nasıl Kurulur?

Jenkins, entegrasyon ve dağıtım (CI/CD) için açık kaynak kodlu otomasyon sunucusu ve entegrasyon aracıdır, java tabanlıdır. Ekip üyelerinin düzenli olarak sürüm kontrol havuzuna yükledikleri kodlarda kontrollerin yapıldığı bir DevOps uygulamasıdır, ardından otomatikleştirilmiş testler çalıştırılır.

OpenJDK yerine kurulumunuz da Oracle Java’yı tercih ederseniz CentOS 7’de Java nasıl kurulur makalemize göz atabilirsiniz.

Jenkinsi sistemimize dahil edebilmemiz için depolarını sistemimize eklememiz gerekiyor bunu yapmak için

curl --silent --location <http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo> | sudo tee /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

Depolarda bulunan dosyaları sistemimize dahil edebilmemiz için gereken GPG anahtarını sistemimize dahil ediyoruz.

sudo rpm --import <https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key>

Gerekli olan paketimizi sisteme dahil ediyoruz

sudo yum install jenkins

Servisleri başlatıyoruz ve sistem başlangıcına ekliyoruz

sudo systemctl start jenkins
sudo systemctl enable jenkins

Web arayüzüne erişmek için gerekli olan portu güvenlik duvarı aracılığı ile açıyoruz ve servisleri yeniliyoruz.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

5 Aşamalı kurulumu yapacağımız ara yüzümüze ise http://<ip_adresi>:8080 aracılığı ile ulaşıyoruz.

Doğrulama için ilk başta bir parola istemeyi ihmal etmeyecek bu parolayı almak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
Pin

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın