CentOS 7’de Docker Nasıl Kurulur?

Docker, Kurulumunu en basit hali ile anlatmamız gerekirse yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir.

Sistem paketlerimizi güncelleyerek ve gerekli bağımlılıkları yükleyerek başlayın

sudo yum update
sudo yum install yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Ardından, Docker deposunu sisteminize ekleyeceğiz

sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Artık Docker deposu etkinleştirildi, en son Docker CE (Topluluk Sürümü) sürümünü yükleyin.

sudo yum install docker-ce

Docker paketi yüklendikten sonra, Docker arka plan servislerini başlatın ve sistem başlangıcına ekleyin.

sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

Sudo Olmadan Docker Komutlarının Çalıştırılması

Ön tanımlı olarak her işlemde sudo gerektirmektedir. Ancak kullanmaktan üşenirseniz aşağıdaki düzenlemeyi yapmayı unutmayın mevcut kullanıcınızı yetkilendirecektir.

sudo usermod -aG docker $USER

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın