CentOS 7’de Apache Maven Nasıl Kurulur?

Apache Maven, öncelikli olarak Java projeleri için kullanılan ücretsiz ve açık kaynaklı bir proje yönetimi ve anlama aracıdır. Maven esas olarak projelerde yapılandırma ayrıntıları, projenin bağımlılıkları vb. bilgileri içeren bir XML dosyası ve IDE bağımlılıklarını ortadan kaldıran bir araçtır.

Bu makalemde, size CentOS 7’de Apache Maven‘i kurmak için iki farklı yol göstermek istiyorum.

Resmi CentOS depolarında, yum paket yöneticisi ile kurulabilen Maven paketi mevcuttur. Ancak depolarda bulunan versiyon Maven’in en son sürümü olmayabilir.(ki genelde olmaz)

Maven’in en son sürümünü yüklemek için, resmi web sitesinden indirmeyi tercih edeceğiz bu makalenin ikinci bölümünde verilen talimatlarla bu şekilde kurabileceksiniz.

Apache Maven’i CentOS Paket Yöneticisi Yum İle Yüklemek

Yum kullanarak CentOS 7 üzerine Maven kurulumumuzu yapalım. Kurulumumuzu sudo aracılığı ile yetkilendirilmiş bir şekilde yapacağımızı unutmayalım.

sudo yum install maven

Yüklemeyi mvn -version komutunu kullanarak doğrulayın, çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Apache Maven 3.0.5 (Red Hat 3.0.5-17)
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 1.8.0_191, vendor: Oracle Corporation
Java home: /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.191.b12-0.el7_5.x86_64/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "3.10.0-862.3.2.el7.x86_64", arch: "amd64", family: "unix"

Kurulumumuz tamamlandı. Maven artık CentOS sisteminize yüklendi ve Maveni kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apache Maven’in Son Sürümünün Kurulması

En son yayınlanmış olan Apache Maven sürümünün CentOS 7‘ye nasıl yükleneceği ile ilgili talimatlarımız ise şu şekildedir.

Apache Maven’in en son sürümünü resmi web sitesinden indiriyoruz.

wget https://downloads.apache.org/maven/maven-3/ -P /tmp
sudo tar xf /tmp/apache-maven-3.6.0.tar.gz -C /opt
sudo ln -s /opt/apache-maven-3.6.0 /opt/maven

Ardından sistemimize OpenJDK dahil ediyoruz. Kurmamız gereken paketimiz ise şu şekilde

java-1.8.0-openjdk

Kurulum tamamlandıktan sonra, kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz.

java -version

Çıktısı şu şekilde olmalı

openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)

OpenJDK yerine kurulumunuzda Oracle Java’yı tercih ederseniz CentOS 7’de Java nasıl kurulur makalemize göz atabilirsiniz.

Ortam Değişkenlerinin Tanımlanması

Kurulumu kısmen tamamladığımızda, ortam değişkenlerini kurmamız gerekecek. Popüler metin düzenleyicinizi açın ve /etc/profile.d/ dizininin içinde maven.sh adlı yeni bir dosya oluşturun.

sudo nano /etc/profile.d/maven.sh

Aşağıdaki satırları dosyanın içerisine dahil edin.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-openjdk
export M2_HOME=/opt/maven
export MAVEN_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

Dosyayı kaydedin ve kapatın. Bu betik işlemlerin başlangıcında çalıştırılacak bunun için ayarlamalarımızı yapalım.

sudo chmod +x /etc/profile.d/maven.sh
source /etc/profile.d/maven.sh

Kurulumu Doğrulayalım

Yüklemeyi mvn -version komutunu kullanarak doğrulayın, çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Apache Maven 3.6.0 (97c98ec64a1fdfee7767ce5ffb20918da4f719f3; 2018-10-24T18:41:47Z)
Maven home: /opt/maven
Java version: 1.8.0_191, vendor: Oracle Corporation, runtime: /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.191.b12-0.el7_5.x86_64/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "3.10.0-862.3.2.el7.x86_64", arch: "amd64", family: "unix"

Kurulum bu kadar. Maven’in en son sürümü CentOS sisteminize yüklendi.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

“CentOS 7’de Apache Maven Nasıl Kurulur?” üzerine bir yorum

Yorum yapın