February 04, 2015

Ana Sayfa >> Linux >> Centos 7 için Apache UserDir Ayarları

Centos 7 için Apache UserDir Ayarları

Tüm kullanıcıların tek bir public_html kullanması yerine UserDir aktif ederek kullanıcılara aynı alan tanımlaması yapabilirsiniz.Böylelikle kendi bölgelerinde kullanıcılar istediklerini yapabilirler.

Öncelikle Sisteme root olarak giriş yapıyorsunuz.Ardından “ /etc/httpd/conf.d/” yoluna userdir.conf adında bir dosya oluşturuyorsunuz.

nano /etc/httpd/conf.d/userdir.conf

ve İçerisine Aşağıdaki satırları ekliyoruz.

<IfModule mod_userdir.c>
 #
 # UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
 # of a username on the system (depending on home directory
 # permissions).
 #
UserDir enabled mertcangokgoz

 #
 # To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html
 # directory, remove the "UserDir disabled" line above, and uncomment
 # the following line instead:
 #
 UserDir public_html

</IfModule>

<Directory /home/*/public_html>
Options Indexes Includes FollowSymLinks

 AllowOverride All
 Allow from all
 Order deny,allow
 Require all granted

</Directory>

Kayıt edip çıkıyorsunuz hemen ardından apacheyi yeniden başlatmanız gerekiyor.

systemctl restart httpd.service

şimdi kullanıcılara özel klasör oluşturma kısmına geldi içerisinde mutlaka public_html klasörü olası lazım oluşturulan klasör ismi ise yukarıdaki ayar dosyamızda gözüken “UserDir enabled mertcangokgoz”

mkdir /home/mertcangokgoz/public_html

izinlerini vermeye geldi sıra

chmod 711 /home/mertcangokgoz
chown mertcangokgoz:mertcangokgoz/home/mertcangokgoz/public_html
chmod 755 /home/mertcangokgoz/public_html

Sistemde SELinux aktif olduğu içinde sıkıntı çıkartmasın diye ufak bi ekleme yapalım SELinux kapalı ise bunları yapmanıza gerek yok

setsebool -P httpd_enable_homedirs true
chcon -R -t httpd_sys_content_t /home/mertcangokgoz/public_html

Ayarlamalar tamam ise artık eklediğiniz kullanıcı sitesini kullanabilecek ve alt dizini oluşmuş durumda olacak istediğini yapabilir ancak dosya izinlerine dikkat etmesi gerekmektedir.


Mertcan GÖKGÖZ Hakkında

Mertcan GÖKGÖZ Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunu, Linux Hacısı, Ağ Yöneticisi, Araştırmacı, Yazılımcı, Güzel İnsan


Bir şeyler bu yazıda doğru ya da eksik değil mi? Düzenleyin ve pull request OluşturunYorumlar