September 05, 2013

Ana Sayfa >> Linux >> Centos 6.x üzerine ffmpeg ve mencoder kurulumu

Centos 6.x üzerine ffmpeg ve mencoder kurulumu

centos işletim sisteminde gerek çoğu arkadaşımızın takıldığı yerlerden biriside bu iki uygulamanın kurulumları aslında rutorrent yüklenecek olan her servera bunların kurulması gerekmektedir.Çünkü yazmış olduğumuz rutorrent scriptinin içerisinde bulunan mediainfo eklentisi bilindiği üzere bazı codecler olmadan kararlı çalışmaz ancak mediainfosuz rutorrent çalışmaktadır.Bu makalemizde sizlere bu iki codec ve bu iki video işleme uygulamasını nasıl kurabileceğimizi anlatacağım ffmpeg denince akla herkesin codec gelmektedir ancak ffmpeg aynı zamanda encoding işleminide yapmaktadır gerekli parametreler verilirse video işleme işlemini de sorunsuz bir şekilde yapacaktır.

Rpm paketimizi ekliyoruz.

rpm -Uhv http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
yum -y update

Bu komutları verdikten sonra geliştirici paketlerini ve derlemede işimize yarayacak uygulamaları kuruyoruz.

yum install glibc gcc gcc-c++ autoconf automake libtool git make nasm pkgconfig
yum install SDL-devel a52dec a52dec-devel alsa-lib-devel faac faac-devel faad2 faad2-devel
yum install freetype-devel giflib gsm gsm-devel imlib2 imlib2-devel lame lame-devel libICE-devel libSM-devel libX11-devel
yum install libXau-devel libXdmcp-devel libXext-devel libXrandr-devel libXrender-devel libXt-devel
yum install libogg libvorbis vorbis-tools mesa-libGL-devel mesa-libGLU-devel xorg-x11-proto-devel zlib-devel
yum install libtheora theora-tools
yum install ncurses-devel
yum install libdc1394 libdc1394-devel
yum install amrnb-devel amrwb-devel opencore-amr-devel

Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak kurulumları tamamlayabilirsiniz.Xvid kurulumumuza geçiyoruz.

cd /opt
wget http://downloads.xvid.org/downloads/xvidcore-1.3.2.tar.gz
tar xzvf xvidcore-1.3.2.tar.gz
cd xvidcore/build/generic
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build"
make
make install

LibOgg kurulumumuz

cd /opt
wget http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.3.1.tar.gz
tar xzvf libogg-1.3.1.tar.gz
cd libogg-1.3.1
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install

LibVorbis Kurulumumuz

cd /opt
wget http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.3.4.tar.gz
tar xzvf libvorbis-1.3.4.tar.gz
cd libvorbis-1.3.4
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --with-ogg="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install

LibOra Kurulumu

cd /opt
wget http://downloads.xiph.org/releases/theora/libtheora-1.1.1.tar.gz
tar xzvf libtheora-1.1.1.tar.gz
cd libtheora-1.1.1
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --with-ogg="$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples --disable-shared --disable-sdltest --disable-vorbistest
make
make install

Aacenc Kurulumu

cd /opt
wget http://downloads.sourceforge.net/opencore-amr/vo-aacenc-0.1.2.tar.gz
tar xzvf vo-aacenc-0.1.2.tar.gz
cd vo-aacenc-0.1.2
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install

Yasm Kurulumu

yum remove yasm
cd /opt
wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz
tar xzfv yasm-1.2.0.tar.gz
cd yasm-1.2.0
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin"
make
make install
export "PATH=$PATH:$HOME/bin"

Libvpx Kurulumu

cd /opt
git clone http://git.chromium.org/webm/libvpx.git
cd libvpx
git checkout tags/v.1.3.0
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples
make
make install

X264 Kurulumu

cd /opt
git clone git://git.videolan.org/x264.git
cd x264
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --enable-static
make
make install

Kurmuş olduğumuz tüm kütüphanelerin ayarlanma işlemi sırasıyla

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/
echo /usr/local/lib >> /etc/ld.so.conf.d/custom-libs.conf
ldconfig

Son Olarakda FFmpeg kurulumunun yapılması ve işlemlerin sonlandırılması

cd /opt
git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git
cd ffmpeg
git checkout release/2.5
PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig"
export PKG_CONFIG_PATH
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --extra-cflags="-I$HOME/ffmpeg_build/include" --extra-ldflags="-L$HOME/ffmpeg_build/lib" --bindir="$HOME/bin" \
--extra-libs=-ldl --enable-version3 --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libvpx --enable-libfaac \
--enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-libvo-aacenc --enable-libxvid --disable-ffplay \
--enable-gpl --enable-postproc --enable-nonfree --enable-avfilter --enable-pthreads
make
make install

Mertcan GÖKGÖZ Hakkında

Mertcan GÖKGÖZ Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunu, Linux Hacısı, Ağ Yöneticisi, Araştırmacı, Yazılımcı, Güzel İnsan


Bir şeyler bu yazıda doğru ya da eksik değil mi? Düzenleyin ve pull request OluşturunYorumlar