February 21, 2014

Ana Sayfa >> Linux >> Centos 6 Üzerine Teamspeak server kurulumu

Centos 6 Üzerine Teamspeak server kurulumu

Arkadaşlar teamspeak server bilindiği gibi oyun tutkunu bir çok bireyin kullanıyor olduğu anlık sesli görüşme uygulamasıdır clan savaşlarında,guild konuşmalarında temel olarak kullanılmaktadır adından da anlaşılacağı üzere takımınız ile yada topluluk ile sesli görüşmenize olanak sağlıyor. Ancak linux server üzerine kurulumu konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar olduğunu görüyoruz lafı fazla dolandırmadan centos üzerine teamspeak 3 nasıl kurulur size kısaca anlatmak istiyorum.

Gerekenler

  1. Centos 6.x bir sunucu
  2. En az 256 Mb ram
  3. Çok az bir miktar sabır

İlk olarak sunucumuza root olarak giriş yapıyoruz bu aşamadan sonra sunucumuzu ilk almışsak ve direk olarak teamspeak kurmayı hedeflediyse öncelikle güncelleme yapmamız çok önemli bu yüzden aşağıdaki komutları vererek sistemimizi önce güncelliyor sonrada gerekli olan ekipmanları sistemimize kuruyor olacağız

yum install -y perl nano wget
yum update

İşlemimiz tamamlandıktan sonra centos sistemimize gereken EPEL ve IUS kaynaklarını kurmak sonrasında unzip htop ve sırasıyla mysql için gerekenleri kurmamız lazım bunun için ise

rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm
rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/6/x86_64/ius-release-1.0-11.ius.el6.noarch.rpm
yum update -y
yum install htop unzip -y
yum install mysql mysql55 mysql55-devel mysql55-libs mysql55-server mysqlreport mysqltuner cronie cronie-anacron crontabs postfix -y

Sonrasında 1 adet veritabanı oluşturmamız ve ayarlamalarını yapmamız gerekiyor bunun için ise aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

create database teamspeak;
grant all on teamspeak.* to 'teamspeak'@'localhost' identified by 'buraya sifreniz gelecek';
grant all on teamspeak.* to 'teamspeak'@'127.0.0.1' identified by 'buraya sifreniz gelecek';
flush privileges;

Oluşturduğumuz veritabanına ufak bi güvenlik ayarı yapıp otomatik başlamasını sağlıyoruz ardından sisteme yeni bir kullanıcı tanımlıyoruz.

chkconfig mysqld on
mysql_secure_installation
adduser teams22
passwd teams21

kullanıcı tanımlaması yaptıktan sonra root kullanıcı yerine oluşturmuş olduğunuz kullanıcıya giriş yaparak işlemin geri kalanını onunla devam ettiriyoruz

su teamspeak
cd ~/
wget http://teamspeak.gameserver.gamed.de/ts3/releases/3.0.8/teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.8.tar.gz
tar zxvf teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.8.tar.gz
cd teamspeak3-server_linux-amd64

tar.gz den çıkartma işleminden hemen sonra “nano ts3server.ini” diyerek yeni bir adet ts3server.ini dosyası oluşturuyoruz. içerisine aşağıdakileri ekliyoruz ve CTRL + X diyerek kayıt edip kapatıyoruz.

machine_id=
default_voice_port=9987
voice_ip=0.0.0.0
licensepath=
filetransfer_port=30033
filetransfer_ip=0.0.0.0
query_port=10011
query_ip=0.0.0.0
query_ip_whitelist=query_ip_whitelist.txt
query_ip_blacklist=query_ip_blacklist.txt
dbplugin=ts3db_mysql
dbpluginparameter=ts3db_mysql.ini
dbsqlpath=sql/
dbsqlcreatepath=create_mysql/
dbconnections=10
logpath=logs
logquerycommands=0
dbclientkeepdays=30
logappend=0

oluşturmamız gereken son dosyamızı da “nano ts3db_mysql.ini” komutunu vererek ts3db_mysql.ini dosyamızı oluşturuyoruz içerisine aşağıdakileri yazıyoruz gereken yerleri kendinize göre doldurun.

[config]
host=localhost
port=3306
username=teamspeak
password=yukaridaki islemde olusturdugunuz sifreyi buraya girin
database=teamspeak
socket=

veritabanı bağlantımızı gerçekleştirmek adına son bir aşamamız kaldı libmysqlclient adlı dosyamızı kurmamız lazım bunun içinde teamspeak forumuna göz atıyoruz ve ekdeki dosyayı sunucuya çekiyoruz ve gereken komutlar ile işlemimizi sonlandırıyoruz.

wget http://forum.teamspeak.com/attachment.php?attachmentid=2488&d=1264152146
unzip attachment.php?attachmentid=2488
ln -s libmysqlclient.so.15.0.0 libmysqlclient.so.15

İşlemimizi sonlandırıyoruz şimdi sunucumuzu başlatmaya geldi sıra yapmış olduğumuz ts3server.ini yi referans alarak sunucuyu başlatmamız gerekiyor bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz…

./ts3server_startscript.sh start inifile=ts3server.ini

sunucuyu yeniden başlatma ihtiyacı duydunuz ve bu işlemi yaptıktan sonra teamspeak serverini başlatmanız gerekiyor işte bunu otomatik bir şekilde yapamak için bir kaç ufak ayarımız daha kaldı bunun için yapmamız gereken ilk olarak ”./ts3server_startscript.sh stop” komutunu vererek sunucusunu durduruyoruz. sonrasında otomatik başlatma dosyamızı oluşturmak için “nano /etc/init.d/teamspeak” komutunu veriyoruz bu bize init.d kısmında teamspeak için bir service oluşturmamıza yarayacak bu sayede sunucuyu her yeniden başlatma işleminde el ile değil otomatik olarak server başlatılacak

#!/bin/bash
# /etc/init.d/teamspeak

### BEGIN INIT INFO
# Provides: teamspeak
# Required-Start: $local_fs $remote_fs
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs
# Should-Start: $network
# Should-Stop: $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Teamspeak 3 Server
# chkconfig: 2345 94 05
# Description: Starts the Teamspeak 3 server
### END INIT INFO

#Settings
SERVICENAME='Teamspeak 3'
SPATH='/home/teamspeak/teamspeak3-server_linux-amd64'
SERVICE='/home/teamspeak/teamspeak3-server_linux-amd64/ts3server_startscript.sh'
OPTIONS='inifile=ts3server.ini'
USERNAME='buraya olusturdugunuz kullanici adiniz'

ME=`whoami`
as_user() {
if [$ME == $USERNAME] ; then
bash -c "$1"
else
su - $USERNAME -c "$1"
fi
}

mc_start() {
echo "Starting $SERVICENAME..."
cd $SPATH
as_user "cd $SPATH && $SERVICE start ${OPTIONS}"
}

mc_stop() {
echo "Stopping $SERVICENAME"
as_user "$SERVICE stop"
}

#Start-Stop here
case "$1" in
start)
mc_start
;;
stop)
mc_stop
;;
restart)
mc_stop
mc_start
;;
*)
echo "Usage: /etc/init.d/teamspeak {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac

exit 0

ekledikten sonra CTRL + X diyoruz ve kayıt edip kapatıyoruz. şimdi ise en son aşamamıza yeniden başlatmayı sisteme eklememiz lazım bunun için ise aşağıdaki komutları sırasıyla veriyoruz ve işlemimiz sonlanıyor…

chmod +x /etc/init.d/teamspeak
chkconfig --add teamspeak
chkconfig teamspeak on

Serveri başlatmak için ise aşağıdaki komutu vermeniz yeterli bundan sonra her yeniden başlatmanızda otomatik olarak ts serverde kendini başlatacaktır…

/etc/init.d/teamspeak start

yada

service teamspeak start

Zaman Hatası alırsanız…

rm -f /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/America/New_York /etc/localtime

komutunu vermeniz ve teamspeak yeniden başlatmanız yeterli.


Mertcan GÖKGÖZ Hakkında

Mertcan GÖKGÖZ Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunu, Linux Hacısı, Ağ Yöneticisi, Araştırmacı, Yazılımcı, Güzel İnsan


Bir şeyler bu yazıda doğru ya da eksik değil mi? Düzenleyin ve pull request OluşturunYorumlar