Centos 6.4 Üzerinde SSHPASS Kullanımı

Normalde Linux root kullanıcıları ya ssh server üzerinden yada key based ile giriş yaparlar. SSHPASS işlemi yaparak otomatik olarak şifre tedarik edebilir Özel bir TTY kullanılarak Şifre istemi gerçekleştirilebilir.

  • uzakta bulunan bir sunucuya yedek alma işlemi
  • belirli zamanda belirli komutların kullanılması

gibi görevleri yerine getirebilirsiniz.

SshPass Kurulumu

Centos 6.4 üzerine kurmamız daha iyi olacağından anlatım için işletim sistemini centos 6.4 seçtim işlemi yaparken root olarak sisteme giriş yapınız

yum -y install sshpass

-y"yes" anlamındadır. Kurulsun mu diye sormayacaktır.

Parametreleri Tanıyalım

sshpass -h diyerek "help" komutunu çalıştırıyoruz.

  • -f parola almak için kullanılacak dosya
  • -d şifre alınacak olan dosyadan tanıtıcı bir kaç numara
  • -p belirlenecek olan düşük güvenlikli şifre
  • -e şifre env-var "SSHPASS" olarak aktarılır
  • -h yardım almak için
  • -V versiyonu gösterir

Örnek 1

sshpass -p 'test123' ssh sv1.mertcangokgoz.com -l root -o StrictHostKeyChecking=no

Burada kullanılan **StrictHostKeyChecking=no ** adındanda anlaşılacağı gibi kontrol edememesi

Örnek 2 Uzak server da bazı komutların çalıştırılabilmesi için uptime ve uname kontrolü

sshpass -p 'test123' ssh sv1.mertcangokgoz.com -l root -o StrictHostKeyChecking=no "uptime;uname -a"

bize çıktı olarak

22:23:34 up 21 days, 22:23,  22 users,  load average: 0.08, 0.00, 0.00 
Linux sv1.mertcangokgoz.com 2.6.32-220.el6.x86_64 #1 SMP Tue Dec 6 21:48:22 GMT 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Örnek 3 rsync kullanarak bir sunucuya dosya kopyalamak

# sshpass -p 'password' rsync -av --progress sshpass.tar.gz [email protected]:/tmp/