C ile Sayının Tam Bölenlerini Bulma

C ile programa girilen herhangi bir sayının içindeki tam bölenleri bulmak isterseniz aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.istersenizde sayının kaça tam bölündüğünü ufak bir değişiklik ile anlaya bilirsiniz.

  #include<stdio.h>

  int main(void){
  	int sayi1,bol,bolum;
  	printf("Herhangi bir sayi giriniz n");
  	scanf("%d",&sayi1);
  	for(bol = 1; bol<=sayi1;bol++){
  		bolum=sayi1 % bol;
  		if(bolum==0){
  			printf("Sayi %d n",bol);
  		}
  	}
  	return 0;
  }

Örnek Çıktımız

ciletambolunebilmeciktisiPin

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

“C ile Sayının Tam Bölenlerini Bulma” üzerine 2 yorum

Yorum yapın