C ile Sayının Asal Olup Olmadığını Bulma

C programlama dilinde girilen sayının asal olup olmadığını modulus işlemi ile kolaylıkla bulabiliriz.Asal bulma işlemi için yazmış olduğum kodu aşağıda bulabilirsiniz.

  #include<stdio.h>

  int main(void){
  	int x, b, a,asalbulan;
  	printf("Herhangi bir sayi giriniz n");
  	scanf("%d",&x);
  	for(asalbulan=2; asalbulan <= x- 1; asalbulan++){
  		b = x % asalbulan;
  		if(b==0){
  			a++;
  		}
  	}
  	if(a==0){
  		printf("Girdiginiz Sayi Asaldir");
  	}else{
  		printf("Girdiginiz Sayi Asal Degildir");
  	}
  	return 0
  }

Çıktı Örneği

cilesayininasalligininkontroluPin

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın