C ile Kâr Payı Hesaplama

C ile kar payı hesaplamak için aşağıdaki örneğe göre işlemleri yapıyoruz.Bir satış personeli bir kimya firmasında çalışmaktadır ve aylık ücret olarak 200 TL almaktadır ancak yapmış olduğu belirli bir düzeydeki satıştan kar payı olarak %9 almaktadır.

Satıcının alacağı ücreti hesaplayan bir c uygulaması yazınız(Aylık sattığı malzemenin toplam ücreti 4500 TL olduğunu var sayar isek)

#include < stdio.h >
  int main(void) {
    double sabitucret, karpayi, miktar, ucret;
    ucret = 200;
    printf("Satis miktarinizi girinizn");
    scanf("%lf", & miktar);
    karpayi = (miktar * 0.09) + ucret;
    printf("Bu haftaki Karpayiniz ile birlikte toplam ucretiniz %.lf TLn", karpayi);
    return 0;
  }
Share this:

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.