March 22, 2015

C ile Kâr Payı Hesaplama

C ile kar payı hesaplamak için aşağıdaki örneğe göre işlemleri yapıyoruz.

Bir satış personeli bir kimya firmasında çalışmaktadır ve aylık ücret olarak 200 TL almaktadır ancak yapmış olduğu belirli bir düzeydeki satıştan kar payı olarak %9 almaktadır.Satıcının alacağı ücreti hesaplayan bir c uygulaması yazınız(Aylık sattığı malzemenin toplam ücreti 4500 TL olduğunu var sayar isek)


#include < stdio.h >
  int main(void) {
    double sabitucret, karpayi, miktar, ucret;
    ucret = 200;
    printf("Satis miktarinizi giriniz\n");
    scanf("%lf", & miktar);
    karpayi = (miktar * 0.09) + ucret;
    printf("Bu haftaki Karpayiniz ile birlikte toplam ucretiniz %.lf TL\n", karpayi);
    return 0;
  }


Bir şeyler bu yazıda doğru ya da eksik değil mi? Düzenleyin ve pull request OluşturunYorumlar