C ile Kabarcık Sıralaması

C ile Sıralama algoritması yazmak istersek aşağıdaki gibi bir yol izleyebiliriz böylelikle kolaylıkla sıralama işlemini yapabiliriz.Kabarcık Sıralama en çok kulanılan ve hocalarında ödev olarak vermeyi sevdiği sıralama algoritmalarından bir tanesidir.

Örnek Olarak

#include <stdio.h>
#define Deger 10

void main()
{
	int datalar[Deger];
	int i, j, veri, gec;

	printf("Kac Adet Veri Gireceksiniz n");
	scanf("%d", &veri);

	printf("Verileri Teker teker giriniz n");
	for (i = 0; i < veri; i++)
	{
		scanf("%d", &datalar[i]);
	}

   /* Bubble sorting begins */
	for (i = 0; i < veri; i++)
	{
		for (j = 0; j < (veri - i - 1); j++)
		{
			if (datalar[j] > datalar[j + 1])
			{
				gec = datalar[j];
				datalar[j] = datalar[j + 1];
				datalar[j + 1] = gec;
			}
		}
	}

	printf("Siralanan Degerlern");
	for (i = 0; i < veri; i++)
	{
		printf("%dn", datalar[i]);
	}
	getch();
	return 0;
}
Share this:

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.