C ile Hipotenüs Hesaplama

C ile iki Dik kenarı bilinen bir üçgenin hipotenüsü bulmaya yarayan program aşağıdadır.Hipotenüsün bulunması için 2 kenarın girilmesi yeterlidir.Hesaplamaların yapılması için hipotenushesapla isminde bir fonksiyon ile işlemler yaptırılmıştır.

{% raw %}
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>

  double hipotenushesapla(double,double);

  int main()
  {
    float kenar1,kenar2;
    printf("Birinci Kenari Giriniz:");
    scanf("%f",&kenar1);
    printf("Ikinci Kenari Giriniz:");
    scanf("%f",&kenar2);
    hipotenushesapla(kenar1,kenar2);
    getch();
    return 0;
  }

  double hipotenushesapla(double kenar1,double kenar2)
  {
    double hipotenus = sqrt(pow(kenar1,2)+pow(kenar2,2));
    printf("Ucgenin Hipotenusu:%g\n",hipotenus);
  }
{% endraw %}