C ile Faktöriyel Hesaplama

C ile girilen bir sayının faktöriyeli’nin kaç olduğunu aşağıda ki yazmış olduğumuz kod aracılığı ile kolaylıkla bulabilirsiniz.Girilen yüksek sayıların değerleri bulunabilsin diye long kullanılmıştır. İnt kullanıldığında belli bir sayıdan sonra 0 değeri göreceksiniz.

#include < stdio.h >
  int main() {
    long a, sayi, faktor;
    printf("Faktoriyeli hesaplanacak sayi girinn");
    scanf("%ld", & sayi);
    faktor = 1;
    for (a = 1; a <= sayi; a++) {
      faktor *= a;
    }
    printf("%ld! = %ldn", sayi, faktor);
    return 0;
  }

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın