C ile Basit Faiz Hesaplama İşlemi

C ile Basit Faiz Hesaplama işlemini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.Bu örnek kodumuzda çıkan sonuçları for döngüsü ile yıllık olarak ekranda gösterdik bunu formatlı bir şekilde yaptık ve son olarakda toplam yıl bazınca alacağı ücreti ekranda gösterdik.

  #include<stdio.h>

  int main(void){
  	double faiz,anapara,oran;
  	int yil,y;
  	printf("Anapara faiz ve yili girinizn");
  	scanf("%lf%lf%d",&anapara,&oran,&y);
  	printf("%4s%22sn","yil","biriken para");
  	for(yil=1;yil<=y;yil++){
  		faiz= anapara*(1+oran*yil);
  		printf("%4d%21.2fn",yil,faiz);
  	}
  	printf("%d yillik toplam Faiz %.lf TLn",y,faiz);
  	return 0;
  }

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın