C ile Asal Sayıları Bulma

C ile verilen bir sayı içerisindeki asal sayıları çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz.Asal sayı bulmayı hemen hemen her programlama dilini öğretirken sorarlar tipik ve kalıplaşmış bir örnektir aslında algoritma kasarken işinize yarayacaktır.

#include < stdio.h >
  int main() {
    int Sayi, bir, iki, Say;
    printf(" Bir sayi girinizn");
    scanf("%d", & Sayi);
    for (bir = 2; bir <= Sayi; bir++) {
      Say = 1;
      for (iki = 2; iki < bir; iki++) {
        if (bir % iki == 0) {
          Say = 0;
          break;
        }
      }
      if (Say == 1) printf("Sayinin Icindeki Asali %d Olarak bulunmustur n", bir);
    }
    return 0;
  }
Share this:

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.