March 04, 2015

C ile Alan Hesaplamaları

Alan hesaplamalarını yapacağımız geometrik şekilleri aşağıdaki gibi belirledik ortaya çıkan kodumuz ise aşağıdaki gibidir.Yapmış olduğum programda seçmeli bir yapı izledim.gereken komut verilmediği takdirde döngü devam etmektedir.


#include < stdio.h > #include < conio.h > #include < stdlib.h >
  int main(void) {
    int secim = 0;
    double taban, yukseklik, pi, yaricap, tavan, alan, kenar1, kenar2;
    pi = 3.14;
    while (secim != 5) {
      printf("1-Ucgen\n2-Daire\n3-Dikdortgen\n4-Yamuk\n5-Cikis\n");
      scanf("%d", & secim);
      if (secim == 1) {
        printf("Tabani giriniz \n");
        scanf("%lf", & taban);
        printf("Yukseklik giriniz \n");
        scanf("%lf", & yukseklik);
        alan = taban * yukseklik / 2;
      } else if (secim == 2) {
        printf("Yaricap giriniz \n");
        scanf("%lf", & yaricap);
        alan = pi * yaricap * yaricap;
      } else if (secim == 3) {
        printf("Birinci kenari giriniz \n");
        scanf("%lf", & kenar1);
        printf("ikinci kenari giriniz \n");
        scanf("%lf", & kenar2);
        alan = kenar1 * kenar2;
      } else if (secim == 4) {
        printf("Tabani giriniz \n");
        scanf("%lf", & taban);
        printf("Tavani giriniz \n");
        scanf("%lf", & tavan);
        printf("Yukseklik giriniz \n");
        scanf("%lf", & yukseklik);
        alan = (taban + tavan) * yukseklik / 2;
      }
      if (secim != 5) printf("Yapmis oldugunuz secimde alan %f olarak bulunmustur. \n", alan);
    }
    return 0;
  }

Uygulamayı çalıştırmak için ise Windows 8 ve 8.1 sistemler için Orwell Dev-C++ Kullanabilirsiniz.

Örnek 2 Seçimin string olması


#include < stdio.h >
#include < conio.h >

  main(void) {
    char secim;
    int kenar1, kenar2, yaricap, yukseklik, daire, dikdortgen, kare, ucgen;
    printf("---------MONU--------------\n");
    printf("D veya d Daire\n");
    printf("T veya t Dikdortgen\n");
    printf("K veya k Kare\n");
    printf("U veya u Ucgen\n");
    printf("---------------------------\n");
    printf("Seciminiz= ");
    scanf("%s", & secim);
    printf("---------------------------\n");
    if (secim == 'D' || secim == 'd') {
      printf("yaricap: \n");
      scanf("%d", & yaricap);
      daire = 3.14 * yaricap * yaricap;
      printf("Yaricapi %d olan dairenin alani: %d\n", daire);
    } else if (secim == 'T' || secim == 't') {
      printf("kenar1 ve kenar2 giriniz: \n");
      scanf("%d%d", & kenar1, & kenar2);
      dikdortgen = kenar1 * kenar2;
      printf("Dikdortgenin alani: %d\n", dikdortgen);
    } else if (secim == 'K' || secim == 'k') {
      printf("kenar1: \n");
      scanf("%d", & kenar1);
      kare = kenar1 * kenar1;
      printf("Kenari %d olan karenin alani: %d\n", kare);
    } else if (secim == 'U' || secim == 'u') {
      printf("kenar: \n");
      scanf("%d", & kenar1);
      printf("yukseklik: \n");
      scanf("%d", & yukseklik);
      ucgen = (yukseklik * kenar1) / 2;
      printf("Ucgenin alani: %d\n", ucgen);
    } else {

    }
    getch();
    return 0;
  }


Bir şeyler bu yazıda doğru ya da eksik değil mi? Düzenleyin ve pull request OluşturunYorumlar