C ile Alan Hesaplamaları

Alan hesaplamalarını yapacağımız geometrik şekilleri aşağıdaki gibi belirledik ortaya çıkan kodumuz ise aşağıdaki gibidir. Yapmış olduğum programda seçmeli bir yapı izledim. Gereken komut verilmediği takdirde döngü devam etmektedir.

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {
 int secim = 0;
 double taban, yukseklik, pi, yaricap, tavan, alan, kenar1, kenar2;
 pi = 3.14;
 while (secim != 5) {
  printf("1-Ucgenn2-Dairen3-Dikdortgenn4-Yamukn5-Cikisn");
  scanf("%d", & secim);
  if (secim == 1) {
   printf("Tabani giriniz n");
   scanf("%lf", & taban);
   printf("Yukseklik giriniz n");
   scanf("%lf", & yukseklik);
   alan = taban * yukseklik / 2;
  } else if (secim == 2) {
   printf("Yaricap giriniz n");
   scanf("%lf", & yaricap);
   alan = pi * yaricap * yaricap;
  } else if (secim == 3) {
   printf("Birinci kenari giriniz n");
   scanf("%lf", & kenar1);
   printf("ikinci kenari giriniz n");
   scanf("%lf", & kenar2);
   alan = kenar1 * kenar2;
  } else if (secim == 4) {
   printf("Tabani giriniz n");
   scanf("%lf", & taban);
   printf("Tavani giriniz n");
   scanf("%lf", & tavan);
   printf("Yukseklik giriniz n");
   scanf("%lf", & yukseklik);
   alan = (taban + tavan) * yukseklik / 2;
  }
  if (secim != 5) printf("Yapmis oldugunuz secimde alan %f olarak bulunmustur. n", alan);
 }
 return 0;
}

Uygulamayı çalıştırmak için ise Windows sistemler için Orwell Dev-C++ Kullanabilirsiniz.

Örnek 2 Seçimin string olması

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main(void) {
 char secim;
 int kenar1, kenar2, yaricap, yukseklik, daire, dikdortgen, kare, ucgen;
 printf("---------MONU--------------n");
 printf("D veya d Dairen");
 printf("T veya t Dikdortgenn");
 printf("K veya k Karen");
 printf("U veya u Ucgenn");
 printf("---------------------------n");
 printf("Seciminiz= ");
 scanf("%s", & secim);
 printf("---------------------------n");
 if (secim == 'D' || secim == 'd') {
  printf("yaricap: n");
  scanf("%d", & yaricap);
  daire = 3.14 * yaricap * yaricap;
  printf("Yaricapi %d olan dairenin alani: %dn", daire);
 } else if (secim == 'T' || secim == 't') {
  printf("kenar1 ve kenar2 giriniz: n");
  scanf("%d%d", & kenar1, & kenar2);
  dikdortgen = kenar1 * kenar2;
  printf("Dikdortgenin alani: %dn", dikdortgen);
 } else if (secim == 'K' || secim == 'k') {
  printf("kenar1: n");
  scanf("%d", & kenar1);
  kare = kenar1 * kenar1;
  printf("Kenari %d olan karenin alani: %dn", kare);
 } else if (secim == 'U' || secim == 'u') {
  printf("kenar: n");
  scanf("%d", & kenar1);
  printf("yukseklik: n");
  scanf("%d", & yukseklik);
  ucgen = (yukseklik * kenar1) / 2;
  printf("Ucgenin alani: %dn", ucgen);
 } else {

 }
 getch();
 return 0;
}

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın