Asterisk ile TCP üzerinden SIP Kullanma

SIP genellikle UDP üzerinden çalışmaya ayarlıdır ve devamlı UDP kullanır, ancak kimi zaman bu durumu değiştirmemiz gerekir TCP kullanmak SIP için daha iyidir

/etc/asterisk/sip.conf Dosyası içerisinde aşağıdaki değişikliği gerçekleştiriyorsunuz.

[general]
tcpenable=yes
tcpbindaddr=0.0.0.0

Client yapılandırmasında transport ayarını da ayrıca transport=tcp olarak ayarlıyoruz ki bağlantı bu şekilde sağlansın.

[client100]
callerid="Client 100" <100>
username=client100
secret=password
type=friend
host=dynamic
context=internal
canreinvite=yes
mailbox=100@default
transport=tcp
disallow=all
allow=alaw
nat=route
dtmfmode=inband

SIP konsol aracılığı ile sip reload yeniden başlatmayı unutmayın. Ardından 5060 portu aracılığı ile TCP üzerinden bağlantı kurduğunu görebilirsiniz.

netstat -tlpn | grep 5060
tcp    0   0 0.0.0.0:5060      0.0.0.0:*        LISTEN   17414/asterisk 

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın