Amazon AWS CLI Notlarım

AWS Cli kullanarak sıkça yapmış olduğum işlemlerin notlarını bu alanda paylaşacağım. Detaylara pek girmeyi düşünmüyorum.

Servis bazında ayrı ayrı ekleyeceğim. Şimdilik sıkça kullanmakta olduğum aşağıdaki 3 servis üzerinde durdum.

  • EC2
  • S3
  • SQS

Share this:

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.