Alt Ağ (Subnet) Nedir?

IP aralığı içerisinde ihtiyaç kadar ip adresi tanımlamak için kullanılır. Dünya çapında bu ip bloklarının yönetimini IANA (Internet Assigned Numbers Authority) yapar.

Alt ağlara(subnet) bölünmüş ağlar kolay yönetilebilir ve güvenliği kolayca sağlanabilir. Etki alanı daralacağından broadcast istekleri azalır ve ağ performansı artar. En önemlisi de IP adresleri boşa gitmemiş olur.

altPin

Zamanla ip adresi yetmemeye başladığından NAT(Network Address Translation) ortaya çıkmıştır. Bunun yapılabilmesi için tek gereken şey internet ile alt ağlar arasında adres dönüşümü gerçekleştirilmesidir.

  • 10.0.0.0/8 A <–> Yaklaşık olarak 16 milyar ip adreslenebilir. [ 2^(32-8) ]
  • 172.16.0.0./12 <–> Yaklaşık olarak 1 milyar ip adreslenebilir. [ 2^(32-12) ]
  • 192.168.0.0/16 <–> Yaklaşık olarak 65 bin ip adreslenebilir. [ 2^(32-16) ]
  • 127.0.0.0/8 <–> Localhost. LoopBack (lo) kendi makine içerisindeki ağ.
  • 224.0.0.0/4 D <–> MultiCast. Her ip adresine teker teker göndermek yerine. Herkese broadcast yapar gibi paketleri göndermek için ayrılmış ip bloğudur.
  • 100.100.0.0/16 <–> Şu anda boşta olan ip bloğudur.
  • 240.0.0.0/4 E <–> Bilimsel testler için ayrılmış ip bloğudur.
  • 169.254.0.0/16 APIPA <–> DHCP sunucusu olmadığı zaman bu ip bloğundan rastgele ip alır.

subnetPin

Yukarıdaki ip adresleri dışında private ip olarak başka bir bloğun kullanılması durumunda internet üzerinde o ip bloğundaki sunuculara uzaktan erişilmek istendiği zaman paket private ağ içerisinde gezeceği için kullanıcı kendi ağı dışarısındaki sunucuya ulaşamayacaktır.

IP adresi kullanılırken kamuya açık alanlarda kullanılmak üzere private ip adresi tanımlaması yapmayınız.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın