Linux Network

10Gbit Network Kartlı Sunucuların Optimize Edilmesi

2 Mayıs 2019 < 1 min read

10Gbit Network Kartlı Sunucuların Optimize Edilmesi

Okunur: < 1 dakika

Türkiye dışında Avrupa’da herhangi bir sağlayıcıdan aldığınız sunucularda genellikle internet erişimi 10 Gbit oluyor. Size tanımlanan bağlantı kaç olur bilmem kısıtlama varsa ona göre aksiyon alın.

Minimum 32+ GB bellek ve 16 çekirdekli işlemcili makinede aşağıdaki ayarları yapın baştan uyarayım, sistem gereksinimleriniz yetmiyorsa bu değişiklikleri uygularken dikkat edin.

Sistemin limitlerinin yükseltilmesi gerekiyor, daha efektif bir şekilde kaynakları kullanmamız ve iyileştirmeleri gerçekleştirmemiz şart

* soft nproc 1048576
* hard nproc 1048576
* soft nofile 1048576
* hard nofile 1048576
* soft stack 1048576
* hard stack 1048576
* soft memlock unlimited
* hard memlock unlimited

Hemen ardından kullandığımız network kartının kuyruğunu 10Gbit olacak şekilde sabitliyorum. Genellikle kurulumda 1 Gbitlik tanımlı geliyor.

ifconfig eth0 txqueuelen 10000

Bu işlem ile kuyruğu arttırıyorum, sistem yeniden başlatılırsa eski haline geleceğini unutmayın.

Hemen ardından kernel de değişiklikler yapacağız. Bu değişiklikler sonrasında yüksek trafik alan sunucularınızda rahatlama olacağından ve sistem kaynaklarının daha efektif kullanılacağından emin olabilirsiniz.

vm.max_map_count=1048576
vm.min_free_kbytes=65535
vm.overcommit_memory=1
vm.swappiness=0
vm.vfs_cache_pressure=50
fs.file-max=1048576
fs.inotify.max_user_instances=1048576
fs.inotify.max_user_watches=1048576
fs.nr_open=1048576
net.core.netdev_max_backlog=1048576
net.core.rmem_max=33554432
net.core.somaxconn=65535
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_congestion_control=htcp
net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65535
net.ipv4.tcp_fin_timeout=5
net.ipv4.tcp_rfc1337 = 1
net.ipv4.tcp_max_orphans=1048576
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=20480
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=400000
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_synack_retries=2
net.ipv4.tcp_syn_retries=2
net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.ipv4.tcp_wmem=4096 65535 33554432

Aynı zamanda 1 Gbit hatta sahip Linux makinelerin ağ kartı performans ayarlamaları için tıklayın

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Click to access the login or register cheese